E.H.B.O.-verenigingen zijn ondergebracht bij het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis werd door Prins Hendrik in 1909 opgericht. Doel was het daadwerkelijk verlenen van hulp bij rampen. Na de 2e wereldoorlog verschoof de nadruk op het geven van onderwijs en de wijze waarop hulp verleend moest worden om de tijd te overbruggen tot het arriveren van professionele hulp.
Het bekende Oranje Kruis boekje voor Eerste Hulp bij Ongelukken beleefde zijn 1e druk in 1913. De meest resente druk is de 26e druk waar ook reanimatie is opgenomen.
Het Eenheidsdiploma EHBO werd in 1938 in het leven geroepen en vanaf 1951 wettelijk erkend.
 
In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen opgeleid voor het EHBO-diploma. Het aantal mensen in Nederland in bezit van een geldig EHBO-diploma bedraagt 40.000. Deze getallen geven al aan dat er nog genoeg te doen is in ons land voor wat betreft het onderwijs in EHBO.
 
De EHBO-vereniging Wildervank werd opgericht in maart 1951.