Cursus EHBDD

In het kader van de nieuwe veldnorm, evenementenhulpverlening, die op 1 maart 2019 van kracht is geworden, zijn wij op 21 mei j.l begonnen om onze eigen vrijwilligers op te leiden voor het omgaan bij slachtoffers bij het gebruik van Alcohol en Drugs. Wij zijn daarmee de eerste EHBO vereniging in Oost-Groningen die mensen opleid voor de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen. Op 28 mei zullen de certificaten worden uitgereikt.