Hulpverlening

Hulpverlening is een belangrijke activiteit voor onze vereniging.
Bij ieder evenement loopt men het risico om letsel of iets dergelijks op te lopen. Daardoor doet men een beroep op gediplomeerde EHBO-ers van een EHBO- vereniging. Dit is natuurlijk een goede zaak, want het geeft een geruststellend gevoel aan de deelnemers. Bij sommige evenementen is de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers zelfs verplicht.
 

Voorwaarden eerste hulpverlening

Algemene voorwaarden hulpverlening

• Na ontvangst van een hulpverleningsaanvraag wordt deze door onze coördinator beoordeeld. Indien wij het aantal aangevraagde hulpverleners niet voldoende achten, of extra informatie nodig hebben inzake het evenement, nemen wij contact met u op. Indien een aanvraag past bij onze kwalificaties, wordt de aanvraag in behandeling genomen. De vereniging behoudt zich het recht voor om een hulpverleningsaanvraag te weigeren.

• Onze vereniging werkt uitsluitend met vrijwillige EHBO’ers. Wij kunnen onze aanwezigheid bij uw evenement derhalve pas bevestigen als wij voldoende hulpverleners gevonden hebben om de hulpverlening bij uw evenement te verzorgen. Zodoende vragen wij u om een aanvraag voor hulpverlening minimaal drie weken voor het evenement in te dienen. Wij streven ernaar om uiterlijk zeven dagen voor het evenement onze aanwezigheid te bevestigen dan wel aan te geven dat wij niet aan de aanvraag kunnen voldoen.

• Al onze hulpverleners zijn in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis en zijn derhalve (ook) opgeleid als BLS-hulpverlener. Indien voor uw evenement aanvullende kwalificaties vereist of gewenst zijn, dient u ons hierover te informeren.

• Onze hulpverleners zijn niet verantwoordelijk voor het vervoer van een slachtoffer naar de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp. Eventuele kosten die samenhangen met dergelijk vervoer kunnen niet op de vereniging of hulpverleners verhaald worden.

• Tenzij anders overeengekomen zorgt onze vereniging voor verbandmateriaal en een AED en hebben alleen hulpverleners die duidelijk herkenbaar zijn als EHBO’er toegang tot de dienst. Onze hulpverleners geven geen informatie over incidenten en/of slachtoffers aan derden.

• De organisatie van het evenement blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de aanwezigen bij het evenement.

• Voor de inzet van hulpverleners bij uw evenement worden kosten in rekening gebracht. Neem contact met ons op voor de tarieven.

• Wij kunnen meer hulpverleners meenemen naar een dienst, dan in de aanvraag is opgenomen. Deze extra hulpverleners zijn aanwezig voor opleidingsdoeleinden en hun inzet wordt niet in rekening gebracht. U wordt hier vooraf over geïnformeerd.

• Indien het evenement langer duurt dan in de aanvraag vermeld, kunnen onze hulpverleners niet verplicht worden om te blijven. Indien de hulpverleners bereid zijn om te blijven, dan zullen de extra uren in rekening gebracht worden.

• De organisatie van het evenement dient zorg te dragen voor een (verwarmde) EHBO-post of ruimte waar een slachtoffer in privacy behandeld kan worden. Deze ruimte is uitgerust met voldoende water, een aantal stoelen, een tafel en geeft beschutting tegen de weersomstandigheden.

Tijdens het evenement dient u onze hulpverleners te voorzien van:

·         Voldoende consumpties als koffie/thee of iets fris.

·         Een eenvoudige maaltijd, als een dienst meerdere dagdelen duurt.

·         Eén aanspreekpunt van de organisatie.

·         Indien beschikbaar: het calamiteitenplan en een portofoon van beveiliging of evenementenorganisatie.

Aanvraag Hulpverlening

 
Wanneer u een aanvraag heeft voor een evenement, sportwedstrijd,  popconcert n de gemeente Veendam en bij bedrijven etc, kunt u dit aanvragen via het Contact formulier Coordinator
of stuur een mail naar: evenementen@ehbo-wildervank.nl
 
In uw aanvraag willen wij graag het volgende van u weten:
  • De aard van het evenement
  • de datum
  • de aanvang en eindtijd
  • hoe lang de EHBO-ers moeten blijven.
Het aantal EHBO-ers zal worden bepaald naar gelang het draaiboek.
voor het inzetten van een EHBO-er brengen wij kosten per EHBO-er per uur in rekening
Het minimum EHBO-ers is 2, bij grotere evenementen in overleg.
 
Houdt u rekening met een doorlooptijd van ca 5 werkdagen voor invulling en bevestiging. Vandaar ons verzoek aan u om evenementen of iets dergelijks tijdig aan ons door te geven, liefst zo spoedig mogelijk.
 

Waarom is hulpverlenen leuk?

  • Je komt in een leuke enthousiaste groep van evenementen hulpverleners.
  • Je doet Zinvol, boeiend en belangrijk werk binnen een professionele EHBO organisatie.
  • De kans om bij bijzondere evenementen aanwezig te zijn.
  • De mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
  • Je kunt het geleerde in de praktijk tot uitvoering brengen
 
Diegene die nog vragen hebben en/of zich willen aanmelden voor hulpverlening, kunnen contact opnemen met onze Coordinator via het Contact formulier Coordinator