Eerste hulp (EHBO) / EHBO aan kinderen (EHAK)

In circa 8 lessen van 2 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp.

De cursus wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden bij regelmaat ook LOTUS-slachtoffers ingeschakeld.

In deze cursus is de opleiding reanimatie en AED-bediener opgenomen. Cursussen met examendatum na 1 januari 2017 bevatten tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is geworden van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp. Daarmee is dit dus een heel complete opleiding.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd voor deelname aan het examen is 16 jaar. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een onafhankelijk examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en twee LOTUS-slachtoffers. Na het behalen van het examen ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Kosten

Deze cursus kost € 200,- per persoon, inclusief lesboek en examengeld. Het lidmaatschap van de vereniging voor het resterende kalenderjaar (vanaf het moment van het behalen van het diploma) is inbegrepen in de cursusprijs.